Zugführer (ZF)

Benno Lechner Benno Lechner Telefon: +49 941 7957797 Mobil: +49 172 9472670 E-Mail: ov-regensburg(at)thw.de

Gruppenführer (GrFü)

Lisa Brettner Telefon: +49 941 7957797

Truppführer (TrFü)

Raphael Baumann

Gruppenführer (GrFü)

Marcus Werner-Schönfeld Telefon: +49 941 7957797

Truppführer (TrFü)

Philipp Gallersdörfer

Gruppenführer (GrFü)

Matthias Sperber Telefon: +49 941 7957797

Truppführer (TrFü)

Markus Schulz

Fachgruppe I (FGr I)

Gruppenführer (GrFü)

Johannes Weiß Telefon: +49 941 7957797

Truppführer (TrFü)

Richard Hachmeister
Alexander Pickl

Fachgruppe Wassergefahren (FGr W)

Gruppenführer (GrFü)

Dr. Jürgen Raab

stv. Helfersprecher

Telefon: +49 941 7957797

Truppführer (TrFü)

Sebastian Deml
Maximilian Schmid